Bij sommigen gaat spreken voor een publiek vanzelf en zijn hun uiteenzettingen meteen een succes. Voor de anderen bestaan er enkele nuttige basistechnieken. Overtuig chefs, klanten of medewerkers met deze 4 tips.

  1. Haal voordeel uit uw garderobe

“Kleren maken de man”, zegt het spreekwoord… Om al uw kansen te benutten, moet u de dresscode respecteren die bij uw functie (een advocaat draagt een toga, wie een commerciële of creatieve functie heeft, kleedt zich uiteraard heel anders) en uw publiek past (schept een gevoel van herkenning). De eerste indruk is doorslaggevend: het zou jammer zijn als u aan geloofwaardigheid zou moeten inboeten nog voordat u een woord gezegd heeft!

  1. Let op uw lichaamstaal

De tijd nemen om hun blik te vestigen op elk jurylid, even met de vuist op tafel slaan om hun woorden kracht bij te zetten, dichter bij de getuige komen om vertrouwen te wekken… Goede advocaten blinken uit in non-verbale communicatie. Gebaren zeggen soms meer dan woorden. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat u overdreven gaat gebaren. Dat zou uw publiek alleen maar vermoeien en afleiden. Met de gepaste lichaamstaal worden uw argumenten alleen maar sterker.

  1. Probeer de aandacht te krijgen

Door de vorm… Verhef uw stem op de juiste manier. Als u te eentonig spreekt, vallen uw gesprekspartners in slaap. Een te schreeuwerige stem zal ergernis opwekken. Hoe kan u wat meer leven in de brouwerij brengen? Speel met intonatie en verander van tempo. Door uw spreeksnelheid aan te passen, pauzes in te lassen en de intensiteit van uw stem te veranderen, kunt u bepaalde redeneringen benadrukken of de aandacht opnieuw opeisen.

  1. Houd de aandacht vast

Door de inhoud… Uw gedachtegang moet gestructureerd zijn en uw uiteenzetting mooi opgebouwd en logisch. Kortom, u moet exact weten wat u wilt aantonen en welke boodschap u wilt brengen. Alleen met een zorgvuldig voorbereid plan kunt u bondig, duidelijk en overtuigend zijn. Houd de aandacht van uw publiek vast door in te spelen op emoties, uw uiteenzetting te verduidelijken met een anekdote of voorbeeld en uw stempel te drukken met een sensationele formule. En humor? Waarom niet, maar wees voorzichtig, zodat u niemand choqueert of kwetst.